Koncepcję The Longtail (długiego ogona) po raz pierwszy sformułował Chris Anderson w październiku 2004 w artykule dla magazynu Wired.

 

Głosi ona, że posiadanie bardzo szerokiego asortymentu może zaowocować wygenerowaniem na pojedynczych, rzadko poszukiwanych pozycjach, sumarycznie większych obrotów niż te, osiągane na najpopularniejszych, masowo sprzedawanych towarach.

W przełożeniu na dobór fraz kluczowych  w Google AdWords koncepcja longtail przedstawia się następująco: wygenerowanie stosunkowo dużej liczny rzadziej  używanych, ale bardziej szczegółowych fraz, daje lepszy efekt niż  konkurowanie w popularnych, ale droższych frazach.

Koncepcja długiego ogona

„Długi ogon” to  frazy, które są niezbyt popularne i nie mają tym samym dużej konkurencji. Składają się zwykle z co najmniej dwóch słów. Teoretycznie, cechuje je niska stawka CPC (koszt za kliknięcie). W większości przypadków kampanie oparte na „długim ogonie” są tańsze i cechują się większą konwersją.

Koncepcja „long tail” jest o tyle  skuteczna , jak wynika z danych” długość fraz wpisywanych przez Internetów wzrasta z roku na rok. O ile  jeszcze kilka lat temu średnia długość słów wynosiła  około 1, 3 to w 2008 wzrosła  do minimum 3.

A na koniec long tail  bardziej obrazowo;)